Kontakt

Pokud Vás zaujala naše nabídka služeb a nebo jste na našich stránkách nějakou informaci nenašli, rádi Vám vše zodpovíme. Neváhejte využít jednu z možností kontaktu. Doporučte nás Vašim přátelům, známým, či obchodním partnerům.

Kontaktní údaje:

Arvita P, spol. s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice.

  • telefon: 577 938 161
  • mobil: +420 606 447 330
  • e-mail: arvita@arvita.cz

Arvita P, spol. s.r.o. – lidé:

  • Ing. Hedvika Psotová hlavní projektantka, jednatelka, autorizace ČKA 01 993, úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav č. 1817/98-3151
  • Ing. Michal Girgel samostatný projektant, územní systémy ekologické stability (ÚSES autorizace ČKA 04 204), územní plány, subdodávky posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
  • Mgr. Pavel Křek samostatný projektant, GIS, digitální a grafické práce
  • Ing. Michaela Vaňharová samostatná projektantka, vynětí ze ZPF, pozemkové úpravy, realizační projekty
  • Ing. Pavla Lorenzová samostatná projektantka, zahradní a krajinná tvorba, krajinný ráz
  • Petra Blažková samostatná projektantka, vynětí ze ZPF, PUPFL, realizační projekty
  • Mgr. Eva Štefková asistentka projekce, realizační projekty, ochrana přírody, krajinný ráz

Na mateřské či rodičovské dovolené:

Ing. Irena Hrbáčová

Mgr. Kristýna Marvanová

Mgr. Irena Navrátilová

Ing. Veronika Petrášová