Loučka

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Zhotovitel stavby: Modelové hospodaření v CHKO Bílé Karpaty Loučka Obec Loučka 2011 ARVITA P, spol. s r.o. Ing. Miroslava Beňová Revitalizace vstupu do obce a do „brány CHKO Bílé Karpaty“ se zachováním či…

Kvasice

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Kvasice – vodní tůně Kvasice OkÚ Kroměříž, referát ŽP 2002 ARVITA P, spol. s r.o. Předmětem návrhu jsou vodní tůně v intenzivně využívané zemědělské krajině, kde jsou drobné stojaté vody deficitním prvkem. Nově…

Chomýž

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Chomýž – Háje, vodní tůně Chomýž Obec Chomýž 2005 ARVITA P, spol. s r.o. Vytvoření vodních, mokřadních a dřevinných společenstev. Vznik významných útočišť pro celou řadu zejména drobných živočichů a rostlin. Současně došlo…

Návrh revitalizace zeleně v okolí kostela, k.ú. Kyselovice, technická pomoc

Zadavatel: Obec Kyselovice Dokončení prací: 11/2010 Řešitelský tým: Hlavní projektant: Ing. Hedvika Psotová Projektant: Ing. Pavla Lorenzová Jedním ze zásadních cílů revitalizace zeleně je zkvalitnění veřejných prostranství. Řešené území vyžaduje obnovu stávajících vegetačních prvků či výsadbu prvků nových. V několika případech…

Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje (mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy)

Zadavatel: Zlínský kraj Dokončení prací: 12/2007 Řešitelský tým: Hlavní projektant: Ing. Hedvika Psotová Projektanti: Ing. Michal Girgel Mgr. Pavel Křek Cílem dokumentace je aktualizace územních systémů ekologické stability vyššího řádu pro území Zlínského kraje (mimo území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty).…