Realizovane akce

Vlkoš

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Výsadby krajinné zeleně – BC 10 Vlkoš ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín 2011 ARVITA P, spol. s r.o. Cílem realizace BC je vytvoření stabilního prvku v zemědělské krajině s bohatou prostorovou…

Tlumačov

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov Tlumačov Obec Tlumačov 2011 ARVITA P, spol. s r.o. Řešená parková plocha má tvar obdélníku o celkové výměře cca 11 300 m². Po obou delších stranách je plocha…

Těšánky

Akce: K.ú.: Investor: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Těšánky, vodní a mokřadní biotop Těšánky G3 s.r.o. 2007 ARVITA P, spol. s r.o. Zájmové území je situováno v údolní nivě Kotojedky, jižně od obce Těšánky. Akce se zabývá plochami lokálního biocentra „Těšánecké…

Suchá Loz – větrolamy

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Zhotovitel stavby: Revitalizace větrolamů Suchá Loz Obec Suchá Loz 2011 ARVITA P, spol. s.r.o. Lesy Horňácko, s.r.o. První etapa výsadeb byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku 2007 a projektové dokumentace z…

Suchá Loz – průleh

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Zhotovitel projektu: Záchytný průleh v trati „Padělky“ Suchá Loz Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uherské Hradiště 2011 ARVITA P, spol. s r.o. SPH stavby, s.r.o. Stavba byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku…

Suchá Loz – poldr

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Zhotovitel stavby: Suchý poldr v trati „Díly“ Suchá Loz Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uherské Hradiště 2011 ARVITA P, spol. s r.o. SPH stavby, s.r.o. Stavba byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku…