Chomýž

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Chomýž – Háje, vodní tůně
Chomýž
Obec Chomýž
2005
ARVITA P, spol. s r.o.

Vytvoření vodních, mokřadních a dřevinných společenstev. Vznik významných útočišť pro celou řadu zejména drobných živočichů a rostlin. Současně došlo ke zlepšení vodního režimu na lokalitě s předpokládaným výskytem čolka velkého.

Stav před realizací:

Stav po realizaci (2005):

Stav po realizaci (2009):