Hlavni Page

Cílem dokumentace je aktualizace územních systémů ekologické stability vyššího řádu pro území Zlínského kraje (mimo území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty). Dokumentace vznikla spojením promítnutého ÚTP R a NR ÚSES ČR do územních plánů VÚC i jednotlivých obcí a sjednocením těchto materiálů podle novějších zdrojů a platné metodiky na úrovni oblastních generelů ÚSES. Součástí díla je sjednocení označení prvků ÚSES dle zavedené krajské evidence.