Investiční záměr ROCHUS PARK – udržitelné hospodaření a osvěta v lokalitě Natura 2000

vrchZadavatel:  Město Uherské Hradiště
Dokončení prací: 12/2008

Řešitelský tým:

Hlavní projektant:

  • Ing. Hedvika Psotová

Projektanti:

  • Ing. Michal Girgel
  • Ing. Josef Šico
  • Ing. arch. Miroslav Dubina
  • RNDr. Marie Elsnerová
  • Ing. Darek Lacina
  • Mgr. Pavel Křek

 

Základním cílem dokumentace je nalezení ekologicky a ekonomicky udržitelného způsobu péče o pozemky ležící v lokaci EVL Rochus. Záměrem je vytvoření předpokladu pro: zapojení lokality do regionálního kulturního dění, sportovní a volnočasové aktivity, environmentální vzdělávání, výsadby krajinné zeleně, vyvážené hospodaření v lokalitě, zpřístupnění lokality (cesty, cyklostezky, pěšiny), napojení na sítě technické infrastruktury aj. Současně jsou zachovány a dále podporovány přírodní hodnoty území ve vztahu k širší biotě, a především k předmětu ochrany EVL – bourovci trnkovému (Eriogaster Catax). V rámci dokumentace jsou vyhodnoceny investiční a neinvestiční náklady záměru a vymezeny dotační možnosti financování.

Pozn.: Záměr ROCHUS PARK je dále ve vývoji. Zobrazené informace jsou aktuální k datu zpracování dokumentace (2008).

Některé výstupy: