Blazice

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
LBC U Blazického potoka
OkÚ Kroměříž, referát ŽP
Blazice

ARVITA P, spol. s r. o.

Nově zakládané lokální biocentrum s vodními a mokřadními společenstvy, výsadbou lesních dřevin, včetně ošetření stávajících vrbin – Realizace v rámci programu SFŽP.

stav před realizací

stav v průběhu realizace

stav po realizaci (2005)stav v roce 2011