Konference „Chřiby 2009 – krajina, les, voda“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Konference „Chřiby 2009 – krajina, les, voda“
6. – 7. 5. 2009
Význam lesů v krajinném rázu

Anotace:

Příspěvek prezentuje význam lesů v hodnocení krajinného rázu, typy lesních krajin u nás, jejich charakteristiku a možná ohrožení. Jsou uváděna doporučení (návrh regulativů) k ochraně krajinného rázu lesních krajin. Součástí příspěvku jsou i konkrétní příklady využití lesa při revitalizaci krajiny a obnově či tvorbě krajinného rázu.

chriby09