Konference „Krajinné inženýrství 2009“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Konference „Krajinné inženýrství 2009“
24. – 25. 9. 2009
Retence vody v krajině při pozemkových úpravách

Anotace:

Příspěvek prezentuje využitelné nástroje k celkovému zvýšení retence vody v krajině a jejich upotřebení v procesu projektování pozemkových úprav. Příspěvek se dále věnuje mezioborovému propojení územních plánů s pozemkovou úpravou a zkušenostem se zapracováním vyšších oborových podkladů do pozemkové úpravy.

krajing2009