Konference „Krajinné inženýrství 2010“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Konference „Krajinné inženýrství 2010“
23. – 24. 9. 2010
Krajinné struktury v pozemkových úpravách

Anotace:

Pozemkové úpravy představují jedinečný nástroj krajinného plánování pro ochranu a obnovu krajiny a jejích přírodních zdrojů. Příspěvek se věnuje problematice krajiny, krajinného rázu a krajinných struktur a možnostem jejich praktického využití v procesu pozemkové úpravy.

krajing2010