Konference „Krajinné inženýrství 2011“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Konference „Krajinné inženýrství 2011“
22. – 23. 9. 2011
Plán společných zařízení – teorie a praxe

Anotace:

„Plán společných zařízení“ zakládá budoucí charakter krajiny a způsob jejího využití. Je to nástroj, který má největší možnosti připravit a následně realizovat celou řadu pozitivních opatření pro udržitelný a harmonický rozvoj území. Specifikou je komplexnost řešené problematiky a bezprostřední dopad procesu pozemkové úpravy na sféru soukromého i veřejného zájmu.

krajing2011