Konference „Rekreace a ochrana přírody“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Konference „Rekreace a ochrana přírody“
2. – 4. 5. 2012
Solitairs and their potential in the landscape
Solitéry a jejich potenciál v krajině

Anotace:

Příspěvek se zabývá solitérními dřevinami v krajině a specifikuje jejich krajinotvorné, přírodní, biologické, kulturně historické, rekreační, estetické a mnohé další funkce. Předmětem zájmu jsou také limitující faktory tohoto potenciálu.

rekreaceaoharan