Konference „Rekreace vs. ochrana přírody“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Konference „Rekreace vs. ochrana přírody“
4. – 6. 5. 2011
Vymezení klidových ploch – možnost usměrnění rekreace
na plochách s koncentrovanými zájmy ochrany přírody

Anotace:

Obsahem příspěvku jsou praktické ukázky využití „Plánu sanace a rekultivace“ a následně „Plánu péče pro ZCHÚ při ochraně klidového režimu v lokalitě; při současném umožnění usměrněné rekreace“.

rekvsoch