Kvasice

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Kvasice – vodní tůně
Kvasice
OkÚ Kroměříž, referát ŽP
2002
ARVITA P, spol. s r.o.

Předmětem návrhu jsou vodní tůně v intenzivně využívané zemědělské krajině, kde jsou drobné stojaté vody deficitním prvkem. Nově vytvořené vodní a mokřadní biotopy se tak staly významným útočištěm pro celou řadu zejména drobných živočichů a rostlin.