Vizovice

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
LBC Lutoninka – malá vodní tůň
OkÚ Zlín, referát ŽP
Vizovice

ARVITA P, spol. s r.o.

Prohloubení malé vodní tůně v přirozené depresi s doprovodnou výsadbou stanoviště původních dřevin s následnou rychlou sukcesí vlhkomilných rostlin. (Realizace v rámci Programu péče o krajinu – MŽP).