Loučka

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Zhotovitel stavby:
Modelové hospodaření v CHKO Bílé Karpaty
Loučka
Obec Loučka
2011
ARVITA P, spol. s r.o.
Ing. Miroslava Beňová

Revitalizace vstupu do obce a do „brány CHKO Bílé Karpaty“ se zachováním či obnovením pravděpodobného původního způsobu využití území. Po komplexní realizaci projektu dojde k vytvoření pestré mozaiky biotopů tradiční bělokarpatské kulturní krajiny – extenzivně spásaná louka, sad s tradičními ovocnými dřevinami, výmladkový les apod. V části těsně sousedící se zastavěným územím obce byly provedeny terénní úpravy a vytvořen prostor pro odpočinek cyklistů či k setkávání místních obyvatel.

Stav před realizací:

Stav po realizaci: