Rataje

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Zhotovitel projektu:
Malá vodní tůň Rataje
OkÚ Kroměříž, referát ŽP
Rataje
ARVITA P, spol. s r.o.

Vytvoření vodní plochy v přirozené depresi a začlenění do krajiny vhodnými dosadbami. Realizace v rámci Programu péče o krajinu.