Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje (mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy)

Zadavatel: Zlínský kraj
Dokončení prací: 12/2007

Řešitelský tým:

Hlavní projektant:

  • Ing. Hedvika Psotová

Projektanti:

  • Ing. Michal Girgel
  • Mgr. Pavel Křek

Cílem dokumentace je aktualizace územních systémů ekologické stability vyššího řádu pro území Zlínského kraje (mimo území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty). Dokumentace vznikla spojením promítnutého ÚTP R a NR ÚSES ČR do územních plánů VÚC i jednotlivých obcí a sjednocením těchto materiálů podle novějších zdrojů a platné metodiky na úrovni oblastních generelů ÚSES. Součástí díla je sjednocení označení prvků ÚSES dle zavedené krajské evidence.

Výsledkem dokumentace je jednotný digitální podklad vhodný k dalšímu využití pro navazující územní plány měst a obcí, projekty komplexních pozemkových úprav, revitalizace říčních systémů, lesní hospodářské plány a další dokumenty.

Grafický výstup:

mapa