Návrh revitalizace zeleně v okolí kostela, k.ú. Kyselovice, technická pomoc

kyselZadavatel: Obec Kyselovice
Dokončení prací: 11/2010
Řešitelský tým:

Hlavní projektant:

  • Ing. Hedvika Psotová

Projektant:

  • Ing. Pavla Lorenzová

Jedním ze zásadních cílů revitalizace zeleně je zkvalitnění veřejných prostranství. Řešené území vyžaduje obnovu stávajících vegetačních prvků či výsadbu prvků nových. V několika případech bude nutné odstranit nahodilé výsadby druhově nevhodných dřevin.

Zkvalitnění veřejných prostor a obnovou přírodní složky uvnitř intravilánu obce pomůže ke zkvalitnění sociálního prostředí. Širším cílem je zejména znovuobnovení vytrácející se lokální identity, vztahu k místu, vytvoření míst k setkávání nebo míst vhodných k pořádání obecních akcí a volnočasového vyžití místního obyvatelstva i návštěvníků obce.

Některé výstupy:

kyselovice_navrh

kyselovice_fotodokumentace