Nejlepší realizované společné zařízení 2009

Dne 18. 8. 2010 bylo vyhodnoceno pořadí projektů přihlášených do 4. ročníku soutěže o „Nejlepší realizované společné zařízení roku 2009“. V kategorii „Opatření k ochraně tvorby životního prostředí“ obsadil 3. místo projekt:

„Realizace prvků ekologické stability v k.ú. Bořenovice“.

Projekt byl zpracován v roce 2000; zpracovatel Arvita P, spol. s.r.o., hl. projektant Ing. Hedvika Psotová, projektant Ing. Radka Zábojníková.