Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

vrchbZadavatel: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny Praha
Dokončení prací: 11/2007

Mapový a datový podklad díla byl poskytnut Ministerstvem životního prostředí a AOPK Praha.

Řešitelský tým:

Zodpovědný projektant:

 • Doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Koordinátor:

 • Ing. Hedvika Psotová

Projektanti:

 • Ing. Pavla Lorenzová
 • Ing. Hana Kuchyňková
 • Ing. Darek Lacina

Digitální práce:

 • Mgr. Pavel Křek

 

Obsah dokumentace:

 • Textová a tabulková část
 • Grafická část – výstupy 1:25 000 až 1: 150 000
 • Fotodokumentace

 

Digitální výstupy:

Textová a tabulková část ve formátu Microsoft Word

Grafické výstupy

 1. projekty *.mxd programového vybavení ArcGIS – ArcMap
 2. vektorové datové sady ve formátu shapefile
 3. export do formátu .jpg

 

Další obrázky: