Seminář „Nízké a střední lesy v krajině“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Seminář „Nízké a střední lesy v krajině“
3. – 4. 4. 2009
Možnosti využití nízkého lesa v ochraně přírody a krajiny

Anotace:

Historicky se na hospodaření v lese významně podílel les nízký, který vytvářel specifické stanovištní podmínky pro biotu. Autoři si dali za cíl v rámci připravovaného projektu „Rochus Park – udržitelné hospodaření a osvěta v lokalitě Natura 2000“ využít nízkého lesa v krajinné tvorbě a to z hlediska ekologického, produkčního i estetického. Realizací lesa nízkého budou zkvalitněny potravní a stanovištní podmínky pro bourovce trnkového, který je v EVL Rochus předmětem ochrany. Zároveň dojde k vytvoření vhodných ekotopů pro širší spektrum hmyzu a jiné bioty.

nizastrlesy