Seminář „Problematika ochrany krajinného rázu“ pro pracovníky ČIŽP

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Seminář „Problematika ochrany krajinného rázu“ pro pracovníky ČIŽP 25. – 26. 10. 2011
Hodnocení krajinného rázu, praktické zkušenosti a ukázky

Anotace:

Příspěvek se věnoval suburbanizaci, monitoringu krajinného rázu a krajinnému rázu v pozemkových úpravách a také v územním plánování.

cizp