Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“
8. – 9. 9. 2009
ÚSES pro přírodu, ÚSES pro lidi

Anotace:

Územní systémy ekologické stability mají v kulturní krajině své nezastupitelné místo, které je zapotřebí především hájit a dále rozvíjet. Pro optimální fungování ÚSES je třeba využít v plném rozsahu i lidského faktoru a dále zvyšovat obecné povědomí o ÚSESech. Doposud založené plochy ÚSES (starostův les, starostův rybník) se stávají předmětem živého zájmu občanů a dobrou vizitkou obce či investora.

uses-zel