Seminář „Zachováme pestrost Beskyd?“

Akce:
Datum:
Název příspěvku:
Seminář „Zachováme pestrost Beskyd?“
27.3.2013
Stav a vývoj krajiny CHKO Beskydy

Anotace:

Příspěvek se věnoval zhodnocení vývoje charakteristik krajinného rázu CHKO Beskydy, dále také souvislostmi mezi stavem krajiny a vývojem osídlení Beskyd a závěrem shrnul hlavní důsledky současných změn využití území krajiny CHKO Beskydy.

beskydy