Suchá Loz – průleh

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Zhotovitel projektu:
Záchytný průleh v trati „Padělky“
Suchá Loz
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uherské Hradiště
2011
ARVITA P, spol. s r.o.
SPH stavby, s.r.o.

Stavba byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku 2007.

Plán společných zařízení pro KPÚ v k.ú. Suchá Loz byl zpracován jako subdodávka prací pro projektanta komplexní pozemkové úpravy, GEODIS Brno, s.r.o.

Záchytný průleh je navržen podél jižního okraje polní cesty, lemující jižní okraj zástavby obce. Umístěním záchytného průlehu bude ochráněna jižní část zástavby obce Suchá Loz od přívalových odtoků, které bude průleh odvádět západním směrem do potoka.