Suchá Loz – větrolamy

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Zhotovitel stavby:
Revitalizace větrolamů
Suchá Loz
Obec Suchá Loz
2011
ARVITA P, spol. s.r.o.
Lesy Horňácko, s.r.o.

První etapa výsadeb byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku 2007 a projektové dokumentace z roku 2009.

Plán společných zařízení pro KPÚ v k.ú. Suchá Loz byl zpracován jako subdodávka prací pro projektanta komplexní pozemkové úpravy, GEODIS Brno, s.r.o.

Řešená lokalita se nachází z 90 % jižně od zastavěného území obce Suchá Loz, pouze nepatrná část je na severu katastru. Západní část větrolamů je obklopena intenzivními ovocnými sady a jih lokality je pak uzavřen pahorkem zvaným Studený vrch.