Tlumačov

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov
Tlumačov
Obec Tlumačov
2011
ARVITA P, spol. s r.o.

Řešená parková plocha má tvar obdélníku o celkové výměře cca 11 300 m². Po obou delších stranách je plocha oplocena (drátěný plot bez podezdívky), na východní straně (ul. Sokolovská) je ohraničena nízkým živým plůtkem z tavolníku (Spiraea x bumalda), západní strana je bez oplocení a park zde volně navazuje na prostor vlakové stanice. Za určité pohledové ukončení parkové plochy lze ale považovat budovu bývalého Svazarmu. Tento objekt bohužel není ve vlastnictví obce a vzhledem ke složitým vztahům s vlastníkem byl z řešeného území vyňat.

Stávající vybavení parku i druhové složení výsadeb odpovídá období jeho založení (70. léta 20. století). Původní cesty již neexistují, cestní síť je tvořena poměrně dobře fungujícím systémem vyšlapaných pěšin, který bude v návrhu zohledněn. Ve špatném technickém stavu a v současné době bez využití jsou i ostatní prvky původní kompozice – hasičská nádrž, která dříve sloužila i jako koupaliště a taneční parket s altánem. Velmi špatný je také stav mobiliáře.

Na první pohled je tedy zřetelná absence pravidelné údržby a odborné péče. Udržovací práce byly pravděpodobně dlouhou dobu omezeny pouze na minimum, čemuž odpovídá i zdravotní a pěstební stav stávajících výsadeb. Teprve v nedávné době byla provedena nezbytná pěstební opatření na některých starších jedincích (Salix alba ‚Tristis‘), čímž byla zajištěna základní provozní bezpečnost.

Situace před realizací:

Situace po realizaci: