Vlkoš

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Výsadby krajinné zeleně – BC 10
ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad
Vlkoš
2011
ARVITA P, spol. s r.o.

Cílem realizace BC je vytvoření stabilního prvku v zemědělské krajině s bohatou prostorovou a druhovou strukturou, se zastoupením 3 společenstev (lesní porosty, křoviny, sekundární trávníky). Návrh odpovídá charakteru přirozené zeleně a navržené druhové složení rozšíří biodiverzitu v lokalitě.

Realizace BC podle návrhu respektuje dominantní působení nově zbudované kapličky v SV směru od řešeného území na rozhraní tří k.ú.