O nás

Firma Arvita P, spol. s r.o. působí v oblasti ochrany a tvorby krajiny jako specializovaná firma od roku 1994 (v letech 1992-1994 byly tyto aktivity realizovány v rámci firmy Arvita, s.r.o.). Vedle vlastní projekční činnosti zpracovává specializované subdodávky především pro firmy Zlínského kraje a zpracovatele územních plánů.

Na základě výběrového řízení firma zpracovává významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty a mnoho dalších. K naším hlavním zákazníkům patří zejména obce, krajské úřady, pozemkové úřady a soukromí investoři. Významnými zákazníky jsou i těžební společnosti jako jsou Českomoravský štěrk, a.s. a CEMEX Sand, k.s.

K dalším podstatným činnostem firmy patří odborné subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadů staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.). V současnosti vyjma stabilních pracovníků má firma vytvořenou rozsáhlou síť stálých kooperantů – specialistů pro všechny souvztažné obory. Týmová spolupráce a mezioborová činnost je pro nás důležitá a pro projekty je rozhodně velkým přínosem.

Jednatelka, hlavní projektantka:

Ing. Hedvika PSOTOVÁ

  • územní systémy ekologické stability (autorizace A. 3. 1. ÚSES autorizace ČKA 01 993)
  • úřední oprávnění k projektování  pozemkových úprav č. 1817/98-3151

Jednatel, samostatný projektant:

Ing. Michal GIRGEL

  • územní systémy ekologické stability (autorizace A. 3. 1. ÚSES ČKA 04 204)
  • územní plány, lesní hospodářství, plány péče

Samostatní projektanti:

Mgr. Pavel KŘEK

  • GIS, digitální a grafické práce

Ing. Pavla LORENZOVÁ 

  • zahradní a krajinářská architektura (autorizace A. 3. Krajinářská architektura ČKA 04 581)

Ing. Daniela MIZEROVÁ

  •  územní studie, realizační projekty v krajině

Mgr. Irena NAVRÁTILOVÁ

  • vynětí ze ZPF

Firma disponuje potřebným materiálním i technickým vybavením pro realizaci zakázek. Od roku 1996 jsou všechny výstupy zpracovány v digitální formě. Pro vytvoření textových, tabulkových, popř. databázových dokumentů je používán standardně Microsoft Office (Word, Excel, Access). Grafické výstupy v podobě výkresů jsou vytvářeny pomocí programového vybavení firmy Bentley (vektorový program Microstation od verze 95 až po V8). Firma rovněž disponuje licencí programu ArcGIS ArcMap, který je využíván především pro pokročilé prostorové analýzy a tvorbu mapových výstupů a geodatabází. Všechny zpracovávané zakázky a projekty jsou archivovány.