Akce: LBC „U Blazického potoka“
Katastrální území: Blazice
Objednatel: OkÚ Kroměříž, referát ŽP
Zpracování projektu: prosinec 2001
Realizace projektu: 2003

Nově zakládané lokální biocentrum (LBC) s vodními a mokřadními společenstvy, výsadbou lesních dřevin, včetně ošetření stávajících vrbin. V rámci akce proběhla také revitalizace mlýnského náhonu. Realizace proběhla v rámci programu SFŽP.