Akce: Obnova krajiny na k. ú. Brumov
Katastrální území: Brumov
Objednatel: Město Brumov-Bylnice
Zpracování projektu: srpen 2018
Realizace projektu: březen 2020

Projekt se týkal obnovy extenzivního sadu v okolí kapličky sv. Anny východně od Brumova. Cílové bylo zachování pohledových vazeb především na zříceninu hradu Brumov, kostel sv. Václava a kapli sv. Cyrila a Metoděje. Vyhlídky doplňují dřevěné lavičky a lehátka. 

Brumov - okolí kaple sv. Anna
Kresba okolí kapličky sv. Anny (autor: P. Lorenzová)

Na základě biologického hodnocení lokality pak byly v návrhu vymezeny dřeviny ke kácení, k ošetření a nově dosazované. Ponechána byla torza stromů a pro podporu biodiverzity vzniklo také broukoviště. 

Projekt byl realizován s finanční podporou Operačního programu životní prostředí. Realizaci projektu provedla Ing. Miroslava Beňová, na další fotky můžete nahlédnout na jejím webu zde.