Akce: Jarohněvice – LBC U Kotojedky
Katastrální území: Jarohněvice
Objednatel: obec Jarohněvice
Zpracování projektu: 2007
Realizace projektu: 2008

Řešené území lokálního biocentra je situováno jihozápadně od zastavěné části obce. V návrhu je zahrnuta realizace vodní nádrže napouštěné z Ratajského potoka, na němž byla v rámci této akce realizována přeložka. Nádrž má diverzifikované litorální pásmo a doplňují ji mokřadní plochy.

Jarohněvice - LBC U Kotojedky
Vodní plocha po realizaci (2008)

Tyto technické objekty pak doplnily vegetační úpravy – zatravnění okolních ploch, zalesnění části biocentra a výsadba rozptýlené zeleně v blízkosti nádrže.