Akce č. 1:
Akce č. 2:
Obnova krajinných struktur
Výsadba krajinné zeleně
Katastrální území: Komárov u Napajedel
Objednatel: Obec Komárov
Zpracování projektů: 2017 a 2018
Realizace projektů: 2018 a 2019

Na základě pozemkové úpravy obec realizuje postupně na svých pozemcích výsadby krajinné zeleně. První projekt zahrnoval 4 segmenty výsadeb liniových prvků převážně západně od obce (pouze jedna lokalita severně) – ovocná, neovocná či smíšená stromořadí, dosadby stávajících stromořadí. Plošným prvkem byl remízek. Projekt měl za cíl obnovit historickou polní cestu a podpořit protierozní funkce v zemědělské krajině.

Komarov-kresba-2017

Druhý projekt zahrnoval 6 segmentů opět převážně liniových výsadeb – stromů ovocných i neovocných, stromů s keři či ploch čistě keřových. Malá plocha výsadeb domácích druhů stromů s keři navazovala na jeden ze segmentů. Lokality se nacházely převážně severně od obce, jedno stromořadí pak doprovázelo polní cestu na východě za hřištěm.