Realizace prvků ekologické stability v k.ú. Bořenovice

Dne 18. 8. 2010 bylo vyhodnoceno pořadí projektů přihlášených do 4. ročníku soutěže o „Nejlepší realizované společné zařízení roku 2009“. V kategorii „Opatření k ochraně tvorby životního prostředí“ obsadil 3. místo projekt: Realizace prvků ekologické stability v k. ú. Bořenovice“. Projekt byl zpracován v roce 2000.