Akce č. 1: Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov
Katastrální území: Tlumačov na Moravě
Objednatel: Obec Tlumačov
Zpracování projektu: 2008
Realizace projektu: 2011

Řešená parková plocha má tvar obdélníku o celkové výměře cca 11 300 m². Po obou delších stranách je plocha oplocena (drátěný plot bez podezdívky), na východní straně (ul. Sokolovská) je ohraničena nízkým živým plůtkem z tavolníku (Spiraea x bumalda), západní strana zůstala bez oplocení a park zde volně navazuje na prostor vlakové stanice. Za pohledové ukončení parkové plochy lze považovat budovu bývalého Svazarmu – tento objekt byl vzhledem ke složitým vztahům s vlastníkem z řešeného území vyňat.

Tlumačov - park Sokolská

Výchozí stav lokality

Vybavení parku i druhové složení výsadeb odpovídalo období jeho založení (70. léta 20. století). Původní cesty již neexistovaly, cestní síť tvořil poměrně dobře fungujícím systémem vyšlapaných pěšin, který návrh zohlednil. Ve špatném technickém stavu a při návrhu bez využití byly i ostatní prvky původní kompozice – hasičská nádrž, která dříve sloužila i jako koupaliště a taneční parket s altánem. Velmi špatný byl také stav mobiliáře. Absenci údržby a odborné péče odpovídal i zdravotní a pěstební stav původních výsadeb.

Návrh

V návrhu bylo zachováno trasování cest, maximálně využity terénní nerovnosti po odstranění nádrže a rekonstruován altán a taneční parket. Došlo k rozčlenění parku na 3 části – relaxační klidová část, společenská část a sportovní plocha s odpočívadlem. Doplnění se dočkala také dřevěná terasa s posezením, vodní prvek se záhonem, sedací schody, vodní schody, „piknikové“ terasy, terénní modelace, sportovní plocha či odpočívadlo. To vše doplnil vhodný mobiliář. Vegetačních prvky zahrnovaly výsev trávníkové plochy, vysazeny vzrostlé stromy, keře, trvalky a traviny. Navržen byl také systém údržby nutné pro optimální rozvoj.