Akce č. 1: Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov
Katastrální území: Tlumačov na Moravě
Objednatel: Obec Tlumačov
Zpracování projektu: 2008
Realizace projektu: 2011

Řešená parková plocha má tvar obdélníku o celkové výměře cca 11 300 m². Po obou delších stranách je plocha oplocena (drátěný plot bez podezdívky), na východní straně (ul. Sokolovská) je ohraničena nízkým živým plůtkem z tavolníku (Spiraea x bumalda), západní strana je bez oplocení a park zde volně navazuje na prostor vlakové stanice. Za určité pohledové ukončení parkové plochy lze ale považovat budovu bývalého Svazarmu – tento objekt byl  vzhledem ke složitým vztahům s vlastníkem z řešeného území vyňat.

Tlumačov - park Sokolská

Původní vybavení parku i druhové složení výsadeb odpovídalo období jeho založení (70. léta 20. století). Původní cesty již neexistují, cestní síť je tvořena poměrně dobře fungujícím systémem vyšlapaných pěšin, který byl v návrhu zohledněn. Ve špatném technickém stavu a při návrhu bez využití byly i ostatní prvky původní kompozice – hasičská nádrž, která dříve sloužila i jako koupaliště a taneční parket s altánem. Velmi špatný byl také stav mobiliáře. Absenci údržby a odborné péče odpovídal také zdravotní a pěstební stav výsadeb původních.

V návrhu bylo zachováno trasování cest, maximálně využity terénní nerovnosti po odstranění nádrže a rekonstruován altán a taneční parket. Park byl rozčleněn na 3 části – relaxační klidová část, společenská část a sportovní plocha s odpočívadlem. Realizovány byly také dřevěná terasa s posezením, vodní prvek se záhonem, sedací schody, vodní schody, „piknikové“ terasy, terénní modelace, sportovní plocha, odpočívadlo a vše doplnil mobiliář. Z vegetačních prvků byly vysety trávníkové plochy, vysazeny vzrostlé stromy, keře, trvalky a traviny. Navržen byl také systém údržby nutné pro optimální rozvoj.