Akce: Krajinný prvek u kapličky
Katastrální území: Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
Objednatel: obec Vítonice
Zpracování projektu: 2017
Realizace projektu: 2019

Revitalizace vycházela z potřeby pěstebního zásahu do přehoustlého porostu geograficky původních, nepůvodních i invazivních druhů dřevin. Provedena zde byla inventarizace dřevin a na jejím základě pak navrženy změny.

Cílem projektu byla přeměna porostu na krajinný prvek s převahou autochtonních (domácích) druhů dřevin, ošetření stávajících dřevin vhodných pro novou kompozici, výsadba stromů i keřů a založení lučního trávníku. Revitalizovaná plocha byla doplněna suchými kamennými zídkami a broukovištěm. Doufáme, že s úpravou místa se opět stane místem setkávání a bude zde možné také díky dalším prvkům jako broukoviště, zídky či obnovené plochy lučních trávníků znovu ožívající biotu.