Akce: Výsadby v lokalitě Humenec
Katastrální území: Zábřeh na Moravě
Objednatel: Město Zábřeh
Zpracování projektu: srpen 2018
Realizace projektu: březen 2020

Projekt zahrnoval 2 části:

  • realizace extenzivních výsadeb ovocných dřevin v terasách
  • výsadby v okolí vyhlídky na město Zábřeh

Extenzivní výsadby širokého spektra ovocných dřevin mezi terasami na svazích Humence a na travnatém návrší byly kombinovány se stávajícími náletovými dřevinami. Cílem projektu bylo navrhnout ovocné výsadby, které představí návštěvníkům, jak vypadají staré a krajové odrůdy ovocných stromů či méně známé druhy ovoce (jako je mišpule, temnoplodec či hruškojeřáb). Na informační tabuli, která se nachází vedle pěšiny vedoucí do Skaličky, můžeme najít základní rozvržení výsadeb a pod QR kódem dohledat k jednotlivým druhům také konkrétní odrůdy. Umístěním výsadeb do svahů mezi terasami bude možnost zajistit sečení travních porostů soukromým subjektem.

Zábřeh - Humenec
Místo pro posezení s průhledem na dominantu města - kostel sv. Bartoloměje

Výsadby respektují pohledové vazby a zachovávají průhledy na město. Pro podtržení těchto vazeb a významných pohledových míst byla na návrší realizována vyhlídka (dle návrhu Venduly Klírové), která se dočkala otevření na podzim roku 2021. Oba projekty (výsadby i vyhlídka) byly financovány společností Billa.