Akce: Výsadby v lokalitě Humenec
Katastrální území: Zábřeh na Moravě
Objednatel: Město Zábřeh
Zpracování projektu: srpen 2018
Realizace projektu: březen 2020 (1. fáze)

Projekt byl rozdělen na 2 části:

  • realizace extenzivních výsadeb ovocných dřevin v terasách
  • výsadby v okolí plánované vyhlídky na město.

V prvé fázi byly realizovány extenzivní výsadby širokého spektra ovocných dřevin mezi terasami na svazích Humence, které byly kombinovány se stávajícími náletovými dřevinami. Výsadby respektují pohledové vazby a zachovávají výhled na město.

Zábřeh - Humenec
Místo pro posezení s průhledem na dominantu města - kostel sv. Bartoloměje

Ovocné výsadby představí návštěvníkům, jak vypadají krajové odrůdy ovocných stromů či méně známé druhy ovoce (jako je mišpule, temnoplodec či hruškojeřáb). Umístěním mimo terasy bude také možnost zajistit sečení travních porostů soukromým subjektem.

Druhá fáze obnášející realizaci vyhlídkového místa (dle návrhu Venduly Klírové) a jeho ozelenění se předpokládá realizovat v podzimním termínu. Projekt je financován společností Billa.