Akce: Suchá Loz – Výsadba LBC „Morový lesík“
Katastrální území: Suchá Loz
Objednatel: obec Suchá Loz
Zpracování projektu: 2011
Realizace projektu: 2014

Suchá Loz - Morový lesík

Po proběhlé pozemkové úpravě bylo na obecní parcele možné realizovat lokální biocentrum na území pohřebiště po cholerové epidemii v 19. století. K upomínce této události zde stojí kaplička obklopená solitérními lípami. Návrh zachovává genius loci (duch místa) a v prostoru před kapličkou  využívá regionální travní směs z Bílých Karpat, která akcentuje plochu pohřebiště. Tento prostor je vymezen snosy kamenů.

Na plochu navazuje polní cesta a obnovený větrolam. Více o obnově větrolamů se můžete dočíst zde.