Realizovane akce

Loučka

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Zhotovitel stavby: Modelové hospodaření v CHKO Bílé Karpaty Loučka Obec Loučka 2011 ARVITA P, spol. s r.o. Ing. Miroslava Beňová Revitalizace vstupu do obce a do „brány CHKO Bílé Karpaty“ se zachováním či…

Kvasice

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Kvasice – vodní tůně Kvasice OkÚ Kroměříž, referát ŽP 2002 ARVITA P, spol. s r.o. Předmětem návrhu jsou vodní tůně v intenzivně využívané zemědělské krajině, kde jsou drobné stojaté vody deficitním prvkem. Nově…

Chomýž

Akce: Objednatel: K.ú.: Rok realizace: Zhotovitel projektu: Chomýž – Háje, vodní tůně Chomýž Obec Chomýž 2005 ARVITA P, spol. s r.o. Vytvoření vodních, mokřadních a dřevinných společenstev. Vznik významných útočišť pro celou řadu zejména drobných živočichů a rostlin. Současně došlo…